Het Martinisme werd in 26 september 1968 in Nederland geïntroduceerd op verzoek van Philippe Encausse, voorzitter van de Martinisten Federatie in Parijs. Een van de leden van de Franse Opperraad werd door hem, als Volmachtige Nationaal Gedelegeerde benoemd op 15 april 1969.

De éérste Nederlandse G* was “Jacob Boehme”, Nr. 65, College van Amsterdam, met een Chart van de S*C* uit Parijs, gedateerd 9 november 1970.

Vanuit Parijs werd op 20 februari 1970 voorgesteld om een onafhankelijke Martinisten Orde van Nederland te stichten. De Nederlandse Ss* en Ff* kozen ervoor om nog voor een tijd aan Parijs verbonden te blijven. De beslissing voor onafhankelijkheid kwam gedurende de “Martinisten Dagen” in september 1975. De Franse Martinisten Orde had toen besloten om de leringen van de Gnostische Apostolische Kerk, als de officiële Leer van hun Orde aan te nemen. De Nederlandse leden, die uit leden van protestante, Oud-Katholieke, en Vrij-Katholieke kerken bestonden, konden het niet eens zijn met deze eenzijdige beslissing. Zij besloten om het voorstel van Philippe Encausse aan te nemen en een nieuwe tak van het Martinisme te stichten, die de Nederlandse traditionele vrijheid van gedachte en geloof zou respecteren.

De Orde van de Martinisten in Nederland werd gesticht op 12 September van hetzelfde jaar door de leiding aan de S*C* van Nederland over te geven. Deze S*C* werd gevormd door de Officieren van de G* “Jacob Boehme” waarvan de naam veranderd werd in “S*C* de l’ Ordre Martiniste des Pays-Bas” Nr.1 en werd vervangen door een nieuwe G* Jakob Boehme Nr.2, College van Amsterdam, met een Chart uitgegeven door de nieuwe S*C*. Het stichten van de Martinisten Orde van Nederland werd door de Federatie zes maanden later aanvaard.

De Martinisten Orde van Nederland heeft geen territoriale jurisdictie, maar heeft als doel een specifieke oriëntatie van vrijheid in het Martinisme te vertegenwoordigen, die niet alleen in Nederland aanwezig is. De roep naar vrijheid heeft een onverwacht antwoord gekregen. Vandaag bestaat de orde uit meer dan dertig Groepen, in zeven landen en drie continenten.